Vertebroplastie

Definitie

Vertebro-plastie betekent letterlijk "wervel-herstel". Deze behandeling is mogelijk als een wervel collabeert (ineenzakt). Een dergelijk ineenzakken kan een 3-tal oorzaken hebben: spontaan (in kader van voorafbestaande osteoporose, botontkalking), trauma of tumor.


Afhankelijk van het mechanisme van de collaps of de onderliggende oorzaak dienen bijkomende onderzoeken te gebeuren: botscan, botdensitometrie, CT of NMR scan, oncologische work up.

Behandeling

Een wervelcollaps kan vaak in eerste instantie conservatief worden behandeld dmv een corset. Als er neurologische klachten zijn, is soms een stabiliserende ingreep (fusie-operatie) nodig. Zo er geen neurologische tekens zijn en de last aanwezig blijft ondanks enkele weken immobilisatie dmv een corset, kan een vertebroplastie overwogen worden.
Deze procedure wordt uitgevoerd door een interventioneel radioloog en behelst een onder sedatie of algemene anesthesie percutaan aanprikken van de wervel met een naald waardoor vloeibare botcement kan ingespoten worden die dan na enkele minuten begint uit te harden. De recuperatie na een dergelijke ingreep is doorgaans erg vlot met een goed effect op de pijnklacht.

Vertebroplastie