Mediale facetectomie

Definitie

De mediale facetectomie of "MILD" (Microchirurgische InterLaminaire Decompressie) is een behandeling voor spinale stenose en lijkt enorm goed op de ingreep voor een discushernia. We verwijzen dan ook naar de tekst over “Lumbale Microdiscectomie” voor meer details hierover. Samengevat, wordt bij deze techniek de zenuwwortel, die gekneld zit in de laterale zijde van het spinale kanaal, vrijgelegd met de microtechniek. Aangezien er hier geen discushernia is die drukt op de zenuw, wordt de tussenwervelschijf dan ook niet ingesneden maar wel intact gelaten. De druk op de zenuw is meestal afkomstig van een combinatie van discusbulging, verdikking van het ligamentum flavum en verdikking van het facetgewrichtje (facetarthrose).

Deze ingreep kan op één of meerder niveaus uitgevoerd worden en via één kleine incisie kan men ook de beide kanten decomprimeren op hetzelfde niveau.

De postoperatieve aanpak is identiek met die van de lumbale microdiscectomie.