Hersentumoren

Hersentumoren behoren tot de zeldzame aandoeningen en worden daarom best behandeld in een groot centrum waar dergelijke pathologie gecentraliseerd wordt. Op die manier kan voldoende expertise aan boord gelegd worden om optimale zorg te verlenen. De aanpak van tumoren is een multidisciplinaire aangelegenheid waarbij meerdere specialismen nauw betrokken zijn zoals oncologie, radiotherapie, neuro-anesthesie, neuropediatrie en revalidatie.  

In dit hoofdstuk bespreken we de meest voorkomende tumoren met hun specifieke aanpak. 
Enkele algemene regels:

  • Hersentumoren worden vaak toevallig ontdekt of nav epilepsie, zelden nav hoofdpijn
  • De meeste patiënten worden bij diagnose geconfronteerd met hersenoedeem (zwelling van de hersenen) waarvoor corticoiden gegeven wordt
  • Peroperatief worden meestal specifieke MRI's genomen (bvb neuronavigatie, functionele MRI)
  • Na de ingreep wordt de patiënt meestal in slaap naar Intensieve zorgen gebracht om dan geleidelijk onder ideale omstandigheden wakker te worden
  • De dag na de ingreep, of vroeger indien nodig, wordt een nieuwe CT scan van de schedel uitgevoerd om intracraniële complicaties uit te sluiten en om het effect van de ingreep te beoordelen
  • Indien de patiënt het goed stelt en de postoperatieve CT scan goed is, mag deze terug naar de kamer op de afdeling Neurochirurgie