Neurostimulatie bij pijn

De groep Neurochirurgie Genk heeft een nauwe samenwerking met het multidisciplinair Pijncentrum van het ZOL Genk en het AZ Turnhout. Indien er geen chirurgische opties zijn om de oorzaak van de pijn weg te nemen, komt de patiënt in sommige gevallen in aanmerking voor een multidisciplinaire evaluatie in het Pijncentrum, waarbij een medicamenteuze therapie al dan niet kan aangevuld worden met technische procedures, dieetmaatregelen, kinésitherapie, revalidatie en psychologische of psychiatrische begeleiding.

Neurostimulatie voor neuropathische pijn wordt in samenwerking met de anesthesisten van het Pijncentrum uitgevoerd. Hiertoe behoort de Dorsale Streng Stimulatie (Dorsal Cord Stimulation of DCS) voor perifere pijn en Motor Cortex Stimulatie (MCS) voor o.a. aangezichtspijn. De werking van deze procedures is gebaseerd op de “poorttheorie”, waarbij een aangename prikkel de pijnsensatie overheerst. De aangename prikkel wordt dan opgewekt door directe stimulatie van het zenuwstelsel via een electrode die verbonden is aan een subcutane neurostimulator. Deze neurostimulator kan doorheen de huid met een afstandsbediening aangepast worden.

Motorcortexstimulatie: 4-polige electrode via craniotomie ingebracht op de hersenschors

Dorsal Cord Stimulation: 8-polige electrode via beperkte laminectomie op de dorsale zijde van het ruggenmerg geplaatst

Voor meer informatie omtrent de werking van het Multidisciplinair Pijncentrum verwijzen we naar de deelsites van ZOL (http://www.zol.be/multidisciplinair-pijncentrum) en AZ Turnhout (http://www.azturnhout.be/pijncentrum)