Lies: Meralgia paresthetica

Definitie

Beknelling van een gevoelszenuw, de nervus cutaneus femoris lateralis, t.h.v. het lieskanaal.

Meralgia Paresthetica

Symptomen

Onaangename gevoelens t.h.v. voor- buitenzijde van het bovenbeen: doofheid, branderigheid, constante doffe pijn, overgevoeligheid bij aanraking.

Oorzaak

Uitlokkende factoren: vooral overgewicht, ook lokale druk t.h.v. de lies (strakke kledij, knellende elastieken band), zwangerschap, diabetes, stofwisselingsziekten, verlittekening na operatie in liesregio.

Diagnose

Klinisch onderzoek (b.v. zone van gevoelsverlies nakijken, "Tinel" teken: kloppen t.h.v. de uittredeplaats van de zenuw geeft electrische scheuten) en zenuwgeleidingsonderzoek (EMG).

Therapie

Conservatief: vermageren, lokale druk wegnemen, medicatie, infiltratie.

Heelkunde: decompressie – neurolyse: hierbij wordt via een beperkte horizontale incisie onder de lies de zenuw vrijgelegd onder het ligament van het lieskanaal. Het betreft een relatief beperkte ingreep die via dagopname kan gebeuren en met een korte narcose gepaard gaat. Complicaties zijn zeldzaam maar kunnen evt. leiden tot wondproblemen (infectie, hematoomvorming/nabloeding), toename gevoelsuitval, resterende neuropathische pijn. Na de ingreep mag de patiënt gewoon steunen en wandelen, relatieve rust nastreven en hechtingen worden na 8-10 dagen bij de huisarts verwijderd.