Perifere zenuwen

Dit omvat de behandeling van de zenuw, van zodra deze het spinaal kanaal heeft verlaten. Bij het verlaten van het spinaal kanaal zijn de zenuwen gebundeld tot een plexus. Zo onderscheiden we de plexus brachialis (de gebundelde zenuwen naar de arm) en de plexus lumbosacralis (naar het been). Deze zenuwbundels splitsen zich dan verderop in het lichaam tot afzonderlijke perifere zenuwen. Deze afzonderlijke zenuwen kunnen op specifieke plaatsen in het lichaam gekneld zitten, zoals bvb ter hoogte van de pols, waar we dan spreken van het Carpale tunnel syndroom. Een knelling ter hoogte van de elleboog, knie, lies en voetzool zijn enkele andere voorbeelden. 

Er treden ook specifieke tumoren op ter hoogte van de perifere zenuwen. Bij beschadiging van een perifere zenuw, zoals bvb bij een acuut trauma, kan de zenuw gehecht worden. Indien er onvoldoende herstel optreedt, kan er achteraf een zenuwtransplantatie uitgevoerd worden.