Pediatrische aandoeningen

Vele aandoeningen in de pediatrische neurochirurgie leunen sterk aan bij de neurochirurgie van volwassenen, zoals bijvoorbeeld in het geval van craniocerebrale trauma's. Maar toch zijn er vele specifieke ziektebeelden die enkel of vooral in de pediatrische populatie voorkomen. We onderscheiden aandoeningen die typisch bij pasgeborenen (neonaten), jonge kinderen en adolescenten voorkomen. In deze pediatrische populatie komen andere soorten tumoren voor dan bij volwassenen en ziet men vaker ook problemen door de obstructie van de liquorstroom.

In onze dienst Neurochirurgie is er een jarenlange nauwe samenwerking met de dienst Neonatologie en Neuropediatrie om de problemen multidisciplinair aan te pakken, waarbij het kind en familie centraal staan.