Clipping aneurysma via wenkbrauw

Definitie

Bij de behandeling van een cerebraal aneurysma wordt er telkens na multidisciplinair overleg tussen de neurochirurg en interventionele radioloog, beslist of de patiënt het best behandeld wordt via een chirurgische clipping via trepanatie (maken van een schedelluik), of een endovasculaire coiling via de lies.
Dankzij de recente optimalisatie van de operatie-microscopen is het mogelijk om in bepaalde aneurysma’s, dit hangt oa af van de vorm en ligging van het aneurysma, een clipping uit te voeren via de wenkbrauw. Dit is een minimaal invasieve toegang om het doelwit (aneurysma) te bereiken.

Heelkundige procedure

Deze ingreep wordt uiteraard uitgevoerd onder algemene verdoving. De incisie (4 tot 5 cm) voor de operatie wordt gemaakt thv de wenkbrouw, zonder de haartjes te scheren. Na openspreiden van de huid wordt een klein botluikje gezaagd uit het voorhoofd, waarlangs dan via deze toegang het aneurysma onder microscopische vergroting kan bereikt en behandeld worden.

Voordeel

Omdat de toegang tot het aneurysma beperkt is en nadien ook mooi geneest, hebben de mensen weinig postoperatieve last en kunnen ze sneller het ziekenhuis verlaten. Dankzij de directe toegang, duurt de ingreep ook minder lang en is het risico op een wondinfectie beperkter.

Nadeel en mogelijke risico’s

De toegang laat niet toe om alle aneurysma’s te behandelen. Zelden is het zelfs zo dat er tijdens de ingreep, wanneer het aneurysma niet goed bereikbaar ligt, besloten wordt om de toegang toch nog te veranderen naar de klassieke toegang via de zijkant van de schedel met een groter botluik. 

Omdat de toegang beperkt is, is het soms ook moeilijker om de hersenvliezen waterdicht te sluiten op het einde van de ingreep. In zeldzame gevallen is het soms nodig om in de postoperatieve periode een heringreep uit te moeten voeren om de wonde beter waterdicht te sluiten.