Terug naar huis

De dag van ontslag is vaak al bij opname gekend en indien dit niet het geval is, zal dit tijdig gemeld worden. Gelieve hiervoor de nodige maatregelen te treffen. Als u thuisverpleging, gezinshulp enz. nodig heeft, gelieve dit zo vlug mogelijk te melden aan onze sociale verpleegkundige zodat dit tijdig kan georganiseerd worden.

Er zal u een ontslagbrief bezorgd worden voor de huisarts. Ook krijgt u een controle afspraak mee voor follow-up door uw neurochirurg. Verdere uitleg, specifieke mededelingen, instructies en voorschriften worden u eveneens door de verpleegkundige gegeven.

Persoonlijke thuismedicatie die afgegeven is, krijgt u terug. Graag een seintje mocht dit niet in orde zijn.

Wanneer u alles hebt gekregen van de arts of verpleegkundige mag u de dienst verlaten. Best even een seintje geven aan de verantwoordelijke verpleegkundige. 

We hopen dat uw verblijf op de afdeling neurochirurgie voldoet aan de verwachtingen en wensen u een goed herstel en na ontslag een behouden thuiskomst.

Weet dat wij na uw ontslag ook nog steeds ter beschikking zijn om eventuele vragen of problemen op te lossen. U kan dan contact nemen met de verpleegafdeling neurochirurgie of met ons secretariaat neurochirurgie.