Eerste controleraadpleging

Bij ontslag van de afdeling krijgt U een afspraak mee om op controle te komen. Meestal wordt dit uitgevoerd na een zestal weken. Afhankelijk van het type ingreep of type observatie, zal er die dag zelf of enkele dagen voordien nog een technisch onderzoek zoals een RX of CT geregeld worden. Ook hier krijgt u een concrete afspraak voor alsook een voorschrift ("bon") voor dit onderzoek. Het is belangrijk dat u dit voorschrift uiteraard meebrengt naar het onderzoek.

De bedoeling van deze eerste controleraadpleging is uiteraard om antwoord te bieden aan uw vragen. Tevens zal bij postoperatieve patiƫnten de wonde gecontroleerd worden. Werkhervatting zal eveneens besproken worden alsook het organiseren of controleren van een eventuele nabehandeling of revalidatie.

Voor dringende problemen, wondproblemen of grote ongerustheid tijdens de eerste postoperatieve weken, contacteert u best eerst de huisarts. Indien nodig zal hij, na inschatting van het probleem, onze dienst contacteren.